572 733 122
Zaznacz stronę

ZARZĄDZANIE PRIORYTETAMI, A EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Dla kogo

Jakość pracy zależy od umiejętności efektywnego wykorzystania czasu i wyznaczania priorytetów dlatego szkolenie jest skierowane dla wszystkich osób zainteresowanych tym zagadnieniem. Dedykujemy  je do pracowników mierzących się w życiu zawodowym i prywatnym z dużą liczbą zadań, obowiązków oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Główne zagadnienia szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poznają konkretne narzędzia i techniki, dzięki którym nabędą umiejętności:

•skutecznego wyznaczania i osiągania celów

•właściwego ustalania priorytetów

•efektywnego planowania i wykorzystania czasu

•maksymalizacji wyników pracy i zmniejszenia stresu wynikającego z presji czasu

1. skuteczne wyznaczanie celów (SMART), SMART(ER), motywacja

2.Czynniki wpływające na efektywność wykorzystania czasu pracy:

•Prawo Parkinsona

•prokrastynacja

•złodzieje czasu

3.Wyznaczanie priorytetów

  • Matryca Eisenhauera
  • Pareto,
  • MoSCoW,

4.Rytm działania (dzienny, tygodniowy)

•krótki wykład

•prezentacja

•ćwiczenia indywidualne i zespołowe

•dyskusja moderowana

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych, 2 przerwy kawowe i 1 lunchowa

W cenie szkolenia serwis kawowy skrypt szkoleniowy oraz certyfikaty dla uczestników.

Cena: 399,00 zł