572 733 122
Zaznacz stronę

REWOLUCJA W SPOSOBACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

Dla kogo

Sukces zależy od umiejętnej komunikacji z innymi ludźmi, dlatego to szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących poprawić swoje kompetencje w relacjach zawodowych, prywatnych.  Umiejętności nabyte podczas szkolenia doskonale sprawdzą się w budowaniu oczekiwanych kontaktów, a te bezpośrednio wpłyną na dalszy tor naszego życia…

Główne zagadnienia szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poznają konkretne narzędzia i techniki, dzięki którym nabędą umiejętności:

• Jak uczyć się umiejętności komunikacyjnych?

• Czym jest analiza osobowości post Jungowskich i dlaczego jest tak istotna w relacjach z ludźmi?

•  Jak dostosować styl komunikacji do odbiorcy i sytuacji (analiza transakcyjna j E. Berna)

• Czym jest kotwiczenie, modelowanie, mediacja

• Jakie są najczęstsze techniki perswazji  w oparciu na regułach wywierania wpływu R. Cialdiniego

1.Uczestnicy poznają etapy uczenia się umiejętności komunikacyjnych.

2. W tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie są najważniejsze elementy procesu komunikacji interpersonalnej w zależności od typu  osobowości.

3. Gry psychologiczne „Transakcje i schematy” występujące podczas komunikacji pomiędzy ludźmi.

W tym panelu opartym na pracach E. Berna i osiągnięciach Analizy Transakcyjnej przedstawimy role przyjmowane przez ludzi w komunikacji w zależności od jawnych lub ukrytych, świadomych lub podświadomych celów. Pokażemy jak działają gry psychologiczne na przykładzie Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana.

4. Podstawowe  zagadnienia z komunikacji wpływające na perswazję.

5. Sztuka wpływania na innych .

W tej części szkolenia zaprezentujemy podstawowe zasady i techniki wywierania wpływu, co z jednej strony pozwoli nauczyć się skutecznie przekonywać do swojej perspektywy, z drugiej zaś strony wyposaży w umiejętności wykrycia i obrony przed ewentualną manipulacją ze strony rozmówców.

• krótki wykład

• prezentacja

• ćwiczenia indywidualne i zespołowe

• dyskusja moderowana

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych, 3 przerwy kawowe

W cenie szkolenia serwis kawowy skrypt szkoleniowy oraz certyfikaty dla uczestników.

Cena: 399,00 zł